Kalite Politikamız

FALKON OTOMOTİV olarak, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Şartlarına göre en üst düzeyde bir
kalite bilinciyle yaptığımız işi; müşterilerimize zamanında ve sıfır hatayla teslim etmektir.
Hedefimiz, müşterilerimize dünya çapında tercih edilen ürünler ve hizmetler sunmak ve herkese
daha yüksek bir yaşam kalitesi sağlamaktır.
Otomotiv bakım ve aksesuar sektöründeki lider konumumuzu sürdürmek, müşterilerimize çözüm
ortağı olarak çalışmalarımızı devam ettirmek için son teknoloji ekipman kullanımı, teknik
altyapının sürekli geliştirilmesi, bilgi birikiminin ve paylaşımının sağlanması temel çalışma
prensiplerimizdendir.
Bu amaçla:
* dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini
karşılayacak şekilde kalite seviyemizi sürekli yükseltmeyi,
* yönetim prensiplerimiz doğrultusunda performansımızı en üst düzeyde tutarak sürekli gelişmeyi
ve hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
* gerçekleştirdiğimiz her hizmette iş gücü, para, zaman ve malzeme dahil tüm kaynakların; kurum
hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,
* ürünlerimizi zamanında, yasal mevzuatlar ışığında, kalite şartlarına uygun şekilde üreterek
sunmayı,
* kalite yönetim sistemimizi ve politikamızı; kanunlar, mevzuatlar, standartlar ve müşteri
beklentileri doğrultusunda değerlendirmeyi ve uygunluğunu sağlamayı,
* politikamızı çalışanlarımıza duyurmayı ve eğitim faaliyetleriyle personelin bilinçlendirilmesini
sağlamayı,
* kalite hedeflerimizin takip edilmesini ve belirlenen hedeflerin başarılmasını sağlamayı,
öneri sistemi, ekip çalışmaları ve eğitimler ile tüm çalışanlarımız arasındaki etkin iletişim ve
gelişme arzusunu sürekli arttırmayı,
* çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu arttıran bir çalışma ortamı oluşturmayı,
* kalite bilincini firma içindeki ve dışındaki bütün kademelerde oluşturmayı ve geliştirmeyi,

taahhüt etmekteyiz.

Kalite politikasının tüm FALKON OTOMOTİV çalışanları tarafından anlaşılmasını temin etmek,
uygulanmasını ve etkinliğini denetlemek ve sürekli gelişimini sağlamak, birincil olarak Genel
Müdür ve tüm FALKON OTOMOTİV personelinin sorumluluğundadır.

Genel Müdür
02.01.2021
Nazım AKTAŞ